OFERTY PRACY

Asystent ds. kontroli jakości

PANMAR WOOD – producent blatów/płyty klejonej z litego drewna poszukuje na stanowisko:

Asystent ds. kontroli jakości

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • kontrola międzyoperacyjna na liniach produkcyjnych tj. kontrola wizualna,
 • obsługa konwencjonalnych przyrządów pomiarowych,
 • sporządzanie raportów z inspekcji,
 • uczestnictwo w działaniach w przypadku ujawnienia niezgodności produktów,
 • uczestnictwo w analizie przyczyn źródłowych niezgodności - współpraca z pracownikami poszczególnych działów,
 • uczestnictwo w odbiorach jakościowych.

Wymagania:

 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość,
 • znajomość i obsługa pakietu Microsoft Office – warunek konieczny,
 • podstawowa znajomość rysunku technicznego
 • umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi- warunek konieczny
 • wykształcenie wyższe techniczne- mile widziane,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – mile widziane,
 • ukończone studia i / lub kursy na kierunku dotyczącym inżynierii i zarządzania jakością – mile widziane
 • umiejętność współpracy,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Operator skrawarek drewna

PANMAR WOOD – producent blatów/płyty klejonej z litego drewna poszukuje na stanowisko:

Operator skrawarek drewna

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • obsługa obrabiarek do drewna,

Wymagania:

 • dyscyplina pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (w branży drzewnej) – mile widziane
 • posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego (UDT) – mile widziane
 • doświadczenie pracy na maszynach przemysłowych – mile widziane (w tym przy maszynach typu okleiniarka)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Mechanik samochodowy


Serwis Samochodowy PANMAR poszukuje kandydatów na stanowisko:

Mechanik samochodowy

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • wykonywanie napraw pojazdów.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanik samochodowy,
 • doświadczenie w wykonywaniu napraw pojazdów – minimum 1 rok.
 • dokładności i precyzji w działaniu,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego, w oparciu o standardy pracy w serwisie samochodowym
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Mechanik maszyn

PANMAR WOOD – producent blatów/płyty klejonej z litego drewna poszukuje na stanowisko:

Mechanik maszyn

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • planowanie oraz wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń, maszyn przemysłowych do obróbki drewna,
 • wykonywanie bieżącej kontroli sprawności stanu technicznego urządzeń,
 • szybkie diagnozowanie usterek,
 • samodzielne usuwanie zgłoszonych awarii,
 • sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy mechanika maszyn,
 • znajomość budowy i zasad działania maszyn przemysłowych,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie uprawnień operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego – mile widziane,
 • uprawnienia spawalnicze – mile widziane.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Sortowacz materiałów drzewnych

PANMAR WOOD – producent blatów/płyty klejonej z litego drewna poszukuje na stanowisko:

Sortowacz materiałów drzewnych

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • sortowanie elementów drewnianych używanych do produkcji
 • wykrywanie wad materiałowych drewna

Wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność w działaniu
 • zdolności manualne
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży drzewnej

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Operator strugarki, Sortowacz

PANMAR WOOD – producent blatów/płyty klejonej z litego drewna poszukuje na stanowisko:

Operator strugarki, sortowacz

 

Miejsce wykonywania pracy: Krosno

Obowiązki:

 • struganie/sortowanie elementów z litego drewna,

Wymagania:

 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w branży drzewnej/stolarskiej (w tym przy maszynach typu okleiniarka)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać do nas aplikację (cv) zawierającą dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Aplikację należy przesłać klikając w przycisk -

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Maksymalny rozmiar pliku 3MB, dopuszczalne formaty: pdf,doc,docx,jpg,png

 

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie oświadczenia: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna przez okres najbliższych 3 miesięcy”.

Jeśli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych znajdować się będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  prosimy o załączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach  jeśli dane te obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

 


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące nas w zakresie teleinformatycznym.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
 • Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych,  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna ul. Podkarpacka 16 B 38-400 Krosno, POLAND
rekrutacja@panmar.pl tel./fax +48 13 43 232 82

Panmar Wood Panmar węgiel 

Copyrights © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Panmar.