OFERTY PRACY

Programista zaczytywania projektów blatów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 „Programista zaczytywania projektów blatów

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Podziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

W związku z realizacją projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej postukuje kobiet i mężczyzn na następujące  stanowisko:

„Programista zaczytywania blatów kuchennych”

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Krosno, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno

 

Obowiązki i zadania:

 • Obsługa programów komputerowych do zaczytywania rysunków technicznych  blatów kuchennych  w procesie produkcji blatów kuchennych,
 • Projektowanie nowych produktów ,
 • Zadania związane z obsługą programu projektowego,
 • Koordynowanie przygotowaniem technologicznym produkcji blatów,
 • Koordynacja prac zespołów docelowych produkcji oraz przygotowywania specyfikacji i wzorów,

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane – kierunek - technolog drewna)
 • dobra znajomość obsługi programów projektowych (typu AUTOCAD, )
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi frezarki CNC,
 • Bardzo dobra znajomość czytania rysunku technicznego,
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń,
 • Odpowiedzialności, dokładności i konsekwencji w działaniu.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej i premiowej,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prężnej polskiej firmie istniejącej od 1990 roku,
 • Pracę w dynamicznym zespole z innowacyjnymi produktami w sektorze meblowym.

 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. z siedzibą w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy".

"Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem".

- List motywacyjny,

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16.11.2018 r.,

- osobiście w siedzibie firmy Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno,                                    

 1. Podkarpacka 16b.

- mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl  w tytule wiadomości wpisując  "Dotyczy naboru na

stanowisko  „Programista zaczytywania projektów blatów” lub

- pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  „Programista zaczytywania projektów blatów”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 737 47

 

- Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

 

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Mechanik samochodowy

Opis stanowiska:

 • wykonywanie napraw pojazdów.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanik samochodowy,
 • doświadczenie w wykonywaniu napraw pojazdów – minimum 1 rok.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i rzetelność,
 • samodzielność w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B.

 Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.

 

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl w terminie do 30.09.2018 r. z dopiskiem w temacie: Mechanik samochodowy

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Asystent ds. kontroli jakości

Obowiązki i zadania:

 • kontrola międzyoperacyjna linii produkcyjnej (wymiary, kontrola wizualna, obsługa urządzeń kontrolnych, pomoc przy wykonywaniu testów),
 • prowadzenie zapisów kontrolnych – uzupełnianie odpowiednich rejestrów, analiz, raportów, koordynowanie zgodności specyfikacji,
 • uczestnictwo w działaniach w przypadku ujawnienia niezgodności produktów,
 • uczestnictwo w analizie przyczyn źródłowych niezgodności - współpraca z pracownikami poszczególnych działów, praktyczna znajomość narzędzi i technik jakościowych,
 • nadzorowanie dokumentacji Działu Jakości,
 • wspieranie bieżących działań Działu Jakości.

Wymagania:

 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • umiejętność organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i systematyczność w zakresie wykonywanych zadań,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość i obsługa pakietu Microsoft Office – warunek konieczny,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

Mile widziane:

 • ukończone studia i / lub kursy na kierunku dotyczącym inżynierii i zarządzania jakością,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w Dziale Kontroli Jakości.

Rodzaj pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: na okres próbny - po którym zostanie zawarta umowa na czas określony

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • System premiowy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl w terminie do 30.09.2018 r. z dopiskiem w temacie: Panmar - asystent ds. jakości.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Operator skrawarek drewna

Obowiązki:

 • obsługa obrabiarek do drewna - pił tarczowych.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (w branży drzewnej) – mile widziane,
 • mile widziane posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego,
 • dyscyplina pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl  z dopiskiem w temacie: Operator skrawarek drewna

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Sortowacz materiałów drzewnych

Obowiązki:

 • sortowanie elementów drewnianych używanych do produkcji,
 • wykrywanie wad materiałowych drewna.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży drzewnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Sortowacz materiałów drzewnych

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Operator linii walcowej uv

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 „Operator linii walcowej uv”

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Podziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

W związku z realizacją projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje kobiet i mężczyzn na następujące  stanowisko:

„Operator linii walcowej uv”

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno

 

Obowiązki i zadania:

 • Obróbka elementów np. desek lub fryzy w celu uzyskania odpowiedniego wymiaru i gładzi,
 • Uczestnictwo oraz nadzór w procesie nakładania wosku (lakieru) na płytę klejoną,
 • Obsługiwanie urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi zachowując dbałość o używanie odpowiednich naostrzonych głowić tnących i osłon na ruchomych częściach,
 • Zgłaszanie mechanikom awarii maszyn,
 • Przestrzeganie instrukcji/procedur zawierających opis potrzebny do poprawnego prowadzenia procesu technologicznego.

 Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. z siedzibą w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy".

"Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem".

- List motywacyjny,

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16.11.2018 r.,

- osobiście w siedzibie firmy Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno,                                    

 1. Podkarpacka 16b.

- mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl  w tytule wiadomości wpisując  "Dotyczy naboru na

stanowisko  „Operator linii walcowej uv” lub

- pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  „Operator linii walcowej uv”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 737 47

 

Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

 

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”.

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży blatów kuchennych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

 „Specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży blatów kuchennych”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Podziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

W związku z realizacją projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje kobiet i mężczyzn na następujące  stanowisko:

„Specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży blatów kuchennych”

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Krosno, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno

 

Obowiązki i zadania:

 • Pozyskiwanie nowych klientów i kontakt z istniejącymi kontrahentami Firmy
 • Nadzór nad przebiegiem transakcji handlowych i odpowiedzialność za elementy: projektowanie cen, negocjacje handlowe,
 • Ustalanie szczegółowych warunków współpracy z potencjalnymi klientami oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem współpracy,
 • Dbanie o prawidłową realizację zamówień,
 • Reprezentowanie Firmy w ramach przydzielonego rynku oraz produktu w kontaktach biznesowych,
 • Organizowanie oraz wdrażanie działań marketingowych na przydzielonym rynku,
 • Dbanie o prawidłową realizację planów sprzedażowych,
 • Dbanie o wizerunek Firmy.

 

Oczekujemy:

 • Zaangażowania i sumienności,
 • Wykształcenia, co najmniej średniego,
 • Mile widziana znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym,
 • Mile widziane doświadczenie w branży meblowej.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z części stałej i premiowej,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prężnej polskiej firmie istniejącej od 1990 roku,
 • Pracę w dynamicznym zespole z innowacyjnymi produktami w sektorze meblowym.

 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

- CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. z siedzibą w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy".


"Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem".

- List motywacyjny,

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 09.11.2018r.,

- osobiście w siedzibie firmy Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b.

- mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl  w tytule wiadomości wpisując  "Dotyczy naboru na

stanowisko  „Specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży blatów kuchennych” lub

- pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  „Specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży blatów kuchennych”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 737 47

 

- Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

 

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Kierowca - operator wózka jezdniowego

Miejsce pracy: Krosno, Miejsce Piastowe, Szczepańcowa

Obowiązki:

 • przewóz ładunków w transporcie wewnątrzzakładowym,
 • rozładunek i załadunek pojazdów w transporcie zewnętrznym,
 • składowanie materiałów oraz surowca na placach należących do firmy,
 • obsługa czytników kodów kreskowych w obrocie magazynowym,
 • ścisła współpraca z innymi podmiotami występującymi w cyklu transportowym.

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego (z wymianą butli gazowej) wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży drzewnej.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl w terminie do 30.09.2018 r. dopiskiem w temacie: Panmar – kierowca wózka jezdniowego.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Mechanik maszyn

Zakres obowiązków:

 • planowanie oraz wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń, maszyn przemysłowych do obróbki drewna
 • bieżącą kontrolę sprawności stanu technicznego urządzeń,
 • szybkie diagnozowanie usterek,
 • samodzielne usuwanie zgłoszonych awarii,
 • sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • mile widziane uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie w zawodzie,
 • mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl w terminie do 30.09.2018 r. dopiskiem w temacie: Panmar -  Mechanik maszyn.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Formularz zgłoszeniowy

Maksymalny rozmiar pliku 3MB, dopuszczalne formaty: pdf,doc,docx,jpg,png

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

 


POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
 • Przekazanie CV oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, spowoduje że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.
 • Pani/Pana CV będzie przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub maksymalnie do 3 miesięcy, od momentu wpłynięcia do nas CV.
 • Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania medycyny pracy oraz obsługującym nas w zakresie teleinformatycznym. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 • Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania danych, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna ul. Podkarpacka 16 B 38-400 Krosno, POLAND
rekrutacja@panmar.pl tel./fax +48 13 43 232 82

Panmar Wood Panmar węgiel 

Copyrights © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Panmar.