OFERTY PRACY

Asystent ds. kontroli jakości

Obowiązki i zadania:

 • kontrola międzyoperacyjna linii produkcyjnej (wymiary, kontrola wizualna, obsługa urządzeń kontrolnych, pomoc przy wykonywaniu testów),
 • prowadzenie zapisów kontrolnych – uzupełnianie odpowiednich rejestrów, analiz, raportów, koordynowanie zgodności specyfikacji,
 • uczestnictwo w działaniach w przypadku ujawnienia niezgodności produktów,
 • uczestnictwo w analizie przyczyn źródłowych niezgodności - współpraca z pracownikami poszczególnych działów, praktyczna znajomość narzędzi i technik jakościowych,
 • nadzorowanie dokumentacji Działu Jakości,
 • wspieranie bieżących działań Działu Jakości.

Wymagania:

 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • umiejętność organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i systematyczność w zakresie wykonywanych zadań,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość i obsługa pakietu Microsoft Office – warunek konieczny,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

Mile widziane:

 • ukończone studia i / lub kursy na kierunku dotyczącym inżynierii i zarządzania jakością,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w Dziale Kontroli Jakości.

Rodzaj pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: na okres próbny - po którym zostanie zawarta umowa na czas określony

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • System premiowy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl w terminie do 31.08.2018 r. z dopiskiem w temacie: asystent ds. jakości.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Mechanik samochodowy

Miejsce pracy: Krosno

Opis stanowiska:

 • wykonywanie napraw pojazdów.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanik samochodowy,
 • doświadczenie w wykonywaniu napraw pojazdów – minimum 1 rok.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i rzetelność,
 • samodzielność w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Mechanik samochodowy

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Operator urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

„OPERATOR URZĄDZEŃ DO DEZYNFEKCJI SUROWCA DRZEWNEGO”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Podziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 

W związku z realizacją projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej postukuje kobiet i mężczyzn na następujące  stanowisko:

„Operator urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego”

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno/ BAZA SUROWCOWA w SZCZEPAŃCOWEJ ul. Przemysłowa

Obowiązki:

 • obsługa urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego,
 • przeglądy i konserwacja urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego,
 • obsługa wózka widłowego,
 • załadunek i rozładunek wanny do dezynfekcji surowca, przy pomocy wózka widłowego,
 • transport, przemieszczanie wyrobów drzewnych, przy pomocy wózka widłowego, w obszarze bazy surowcowej,
 • obsługa systemu informatycznego WMS,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, związane z obsługą wózków widłowych,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • obsługa komputera,
 • odpowiedzialność i samodzielność,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. z siedzibą w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy".


"Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem".

 • List motywacyjny,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31.08.2018r.,
 • osobiście w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno

lub

 • pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  „Operator urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego”. lub
 • mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl  w tytule wiadomości wpisując  "Dotyczy naboru na stanowisko  „Operator urządzeń do dezynfekcji surowca drzewnego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4373747

 

 • Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

 

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

KIEROWCA - OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

Miejsce pracy: Krosno, Miejsce Piastowe, Szczepańcowa

Obowiązki:

 • przewóz ładunków w transporcie wewnątrzzakładowym,
 • rozładunek i załadunek pojazdów w transporcie zewnętrznym,
 • składowanie materiałów oraz surowca na placach należących do firmy,
 • obsługa czytników kodów kreskowych w obrocie magazynowym,
 • ścisła współpraca z innymi podmiotami występującymi w cyklu transportowym.

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego (z wymianą butli gazowej),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży drzewnej.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – kierowca wózka jezdniowego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Mechanik maszyn

Zakres obowiązków:

 • planowanie oraz wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń, maszyn przemysłowych do obróbki drewna
 • bieżącą kontrolę sprawności stanu technicznego urządzeń,
 • szybkie diagnozowanie usterek,
 • samodzielne usuwanie zgłoszonych awarii,
 • sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Wymagania:

 • mile widziane uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie w zawodzie,
 • mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Mechanik maszyn

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Pracownik placowy - sortowanie węgla

Firma PANMAR, dystrybutor i sprzedawca węgla –oddział we Włostowie 

poszukuje osób do pracy przy

ręcznym segregowaniu węgla

Informacje – tel. 607 832 253

Forma współpracy  – umowa zlecenie

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl w terminie do 31.08.2018 r. z dopiskiem w temacie: Praca - węgiel

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Specjalista ds. procesów suszenia drewna

Miejsce pracy: Krosno

Obowiązki i zadania:

 • nadzór nad procesami suszenia i parowania drewna,
 • obsługa systemów informatycznych, nadzorujących procesy suszenia i parowania drewna,
 • planowanie i nadzorowanie prac w zakresie rozładunku i załadunku komór do suszenia oraz parowania drewna,
 • analiza przebiegu procesów suszenia i parowania drewna,
 • kontrola i ocena jakości drewna przed procesami suszenia i parowania, w trakcie przebiegu oraz po ich zakończeniu,
 • kontrola wilgotności drewna przed procesem suszenia, w trakcie przebiegu oraz po jego zakończeniu,
 • wybór odpowiednich próbek drewna, montaż elektrod pomiarowych wilgotności drewna, oraz umieszczenie ich w odpowiedniej suszarni,
 • przeprowadzanie kontroli parametrów suszącego powietrza w trakcie procesów suszenia,
 • wykonywanie bieżących przeglądów technicznych suszarni i komory do parowania drewna oraz wykonywanie prostych prac serwisowych,
 • nadzorowanie zleconych prac serwisowych,
 • obsługa systemu informatycznego WMS,
 • kontrola poziomu zapasów surowca drzewnego,
 • współtworzenie planów produkcyjnych,
 • raportowanie wskaźników z prowadzonych procesów,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • stała współpraca z innymi działami Firmy.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne – mile widziane branżowe np. technologia drewna, technikum leśne itp.,
 • minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku np. suszarnik; pom. suszarnika; operator suszarni itp.,
 • znajomość zagadnień: budowy drewna, wad drewna, właściwości drewna itd.,
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
 • mile widziana znajomość systemu informatycznego klasy ERP oraz modułu WMS,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń,
 • odpowiedzialności, dokładności i konsekwencji w działaniu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w dynamie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – Specjalista ds. procesów suszenia drewna

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400  Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Technolog ds. produkcji

Miejsce pracy: Krosno

Obowiązki i zadania:

 • Zarządzanie przygotowaniem technologicznym produkcji,
 • Zarządzanie i nadzór nad przebiegiem procesu produkcji,
 • Prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją,
 • Organizowanie i koordynacja prac zespołów celowych do spraw technologii produkcji oraz przygotowywania specyfikacji i wzorów,
 • Projektowanie i wdrażanie nowych produktów ,
 • Zadania związane z obsługą programu projektowego,
 • Nadzór nad działaniami związanymi z zatrudnianiem i szkoleniem pracowników produkcyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane – kierunek - technolog drewna)
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej (branża drzewna),
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów projektowych (typu CAD, INWENTOR)
 • Bardzo dobra znajomość czytania rysunku technicznego,
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń,
 • Odpowiedzialności, dokładności i konsekwencji w działaniu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – Technolog ds. produkcji. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Operator skrawarek drewna

Obowiązki:

 • obsługa obrabiarek do drewna - pił tarczowych.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (w branży drzewnej) – mile widziane,
 • mile widziane posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego,
 • dyscyplina pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl  z dopiskiem w temacie: Operator skrawarek drewna

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Sortowacz materiałów drzewnych

Obowiązki:

 • sortowanie elementów drewnianych używanych do produkcji,
 • wykrywanie wad materiałowych drewna.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży drzewnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Sortowacz materiałów drzewnych

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Formularz zgłoszeniowy

Maksymalny rozmiar pliku 3MB, dopuszczalne formaty: pdf,doc,docx,jpg,png

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą w Krośnie.
 • Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku przeprowadzeniem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, oraz przez kolejne 3 miesiące (dla potrzeb przyszłych rekrutacji).
 • Pani/Pana dane osobowe, będą przekazane firmom obsługującym nas w zakresie teleinformatycznym.
 • Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 • Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia (po ustaniu okresu przewidzianego przepisami prawa jak również w sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie innych danych niż wymagane przepisami prawa wskazanymi powyżej) a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prosimy o załączenie do aplikacji następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do realizacji obecnego procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
 • Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie dodatkowo następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16b, w celu niezbędnym do przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna ul. Podkarpacka 16 B 38-400 Krosno, POLAND
rekrutacja@panmar.pl tel./fax +48 13 43 232 82

Panmar Wood Panmar węgiel 

Copyrights © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Panmar.