OFERTY PRACY

Kierowca - Operator wózka jezdniowego

Miejsce pracy: Krosno, Miejsce Piastowe, Szczepańcowa

 

Obowiązki:

 • przewóz ładunków w transporcie wewnątrzzakładowym,
 • rozładunek i załadunek pojazdów w transporcie zewnętrznym,
 • składowanie materiałów oraz surowca na placach należących do firmy,
 • obsługa czytników kodów kreskowych w obrocie magazynowym,
 • ścisła współpraca z innymi podmiotami występującymi w cyklu transportowym.

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego (z wymianą butli gazowej),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w branży drzewnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

   Oferty (CV oraz list motywacyjny) z załączoną klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)" prosimy przesyłać na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – kierowca wózka jezdniowego

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 18.03.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Operator skrawarek drewna

EUProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Podziałanie: 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje kobiet i mężczyzn na następując stanowisko:

"Operator skrawarek drewna”

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno.

Obowiązki:

 • obsługa obrabiarek do drewna.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (w branży drzewnej) – mile widziane,
 • mile widziane posiadanie uprawnień operatora wózka jezdniowego,
 • dyscyplina pracy,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • List motywacyjny,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 01.03.2018r.,
 • osobiście w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno

lub

 • pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko  „Operator Skrawarek drewna”

lub

 • mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl w tytule wiadomości wpisując "Dotyczy naboru na stanowisko „Operator Skrawarek drewna”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4373747. Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Mechanik maszyn

Zakres obowiązków:

 • planowanie oraz wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów urządzeń, maszyn przemysłowych do obróbki drewna
 • bieżącą kontrolę sprawności stanu technicznego urządzeń,
 • szybkie diagnozowanie usterek,
 • samodzielne usuwanie zgłoszonych awarii,
 • sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

 Wymagania:

 • mile widziane uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie w zawodzie,
 • mile widziane uprawnienia na wózek jezdniowy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Oferty (CV oraz list motywacyjny) z załączoną klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – mechanik maszyn

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 18.03.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Asystent ds. kontroli jakości

Obowiązki i zadania:

 • kontrola międzyoperacyjna linii produkcyjnej (wymiary, kontrola wizualna, obsługa urządzeń kontrolnych, pomoc przy wykonywaniu testów),
 • prowadzenie zapisów kontrolnych – uzupełnianie odpowiednich rejestrów, analiz, raportów, koordynowanie zgodności specyfikacji,
 • uczestnictwo w działaniach w przypadku ujawnienia niezgodności produktów,
 • uczestnictwo w analizie przyczyn źródłowych niezgodności - współpraca z pracownikami poszczególnych działów, praktyczna znajomość narzędzi i technik jakościowych,
 • nadzorowanie dokumentacji Działu Jakości,
 • wspieranie bieżących działań Działu Jakości.

Wymagania:

 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • umiejętność organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i systematyczność w zakresie wykonywanych zadań,
 • podzielność uwagi, spostrzegawczość,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny,
 • znajomość i obsługa pakietu Microsoft Office – warunek konieczny,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

Mile widziane:

 • ukończone studia i / lub kursy na kierunku dotyczącym inżynierii i zarządzania jakością,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Rodzaj pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: na okres próbny - po którym zostanie zawarta umowa na czas określony

Doświadczenie:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku w Dziale Kontroli Jakości.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • System premiowy,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Oferty (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@panmar.pl w terminie do 18.03.2018 r. z dopiskiem w temacie: asystent ds. jakości.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Więcej o firmie: www.panmar.pl

 Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Sortowacz

EUProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Podziałanie: 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii produkcji płyt klejonych z litego drewna z technologicznym zabezpieczeniem powierzchni”, firma Panmar Czekańska, Szmyd Spółka Jawna– producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje kobiet i mężczyzn na następując stanowisko:

„SORTOWACZ”

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno.

Obowiązki:

 • sortowanie elementów drewnianych używanych do produkcji,
 • wykrywanie wad materiałowych drewna.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży drzewnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • List motywacyjny,
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 01.03.2018r.,
 • osobiście w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno

lub

 • pocztą na adres Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko „Sortowacz”.

lub

 • mailowo na adres rekrutacja@panmar.pl  w tytule wiadomości wpisując "Dotyczy naboru na stanowisko „Sortowacz”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4373747.  Decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do spółki,

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.

„Oferta jest zgodna z realizacją zasady równości szans i niedyskryminacji i wszystkie aplikacje będą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Sortowacz materiałów drzewnych, operator skrawarek drewna

Obowiązki:

 • sortowanie elementów drewnianych używanych do produkcji,
 • wykrywanie wad materiałowych drewna,
 • sporadyczna obsługa obrabiarek do drewna.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży drzewnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność w działaniu.

Oferty (CV oraz list motywacyjny) z załączoną klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – sortowacz, operator

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 28.02.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@panmar.pl
lub

Formularz zgłoszeniowy

Maksymalny rozmiar pliku 3MB, dopuszczalne formaty: pdf,doc,docx,jpg,png

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna ul. Podkarpacka 16 B 38-400 Krosno, POLAND
rekrutacja@panmar.pl tel./fax +48 13 43 232 82

Panmar Wood Panmar węgiel 

Copyrights © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Panmar.